Belgische wetgeving over verluchtingen

NBN D50-001

De Belgische norm NBN D50-001 levert de rekenmethode ter bepaling van de vereiste ventilatietoevoer-, doorvoer- en afvoerdebieten. Men wil met deze norm een continue luchtcirculatie bekomen doorheen de woning, van “droge” naar “vochtige” ruimtes en dit met de volgende debieten.

Algemene regel

Nominaal debiet = vloeroppervlakte x 3,6
Er moet tevens een minimaal debiet kunnen worden gerealiseerd: minstens het nominaal debiet en minstens de waarde in tabel 'minimaal debiet'.

Voorbeeld 1: een woonkamer van 15m²: capaciteit van de toevoer moet minstens 75 m³/h zijn, ook al is het nominaal vereist debiet 15 x 3,6 = 54 m³/h

Voorbeeld 2: een woonkamer van 100m²: capaciteit van de toevoer moet minstens 150 m³/h zijn, ook al is het nominaal vereist debiet 100 x 3,6 = 360 m³/h

 

"Belgische wetgeving verluchtingen" title="Belgische wetgeving verluchtingen"Belgische wetgeving verluchtingen

 

Bijkomende eisen die men stelt aan de ventilatie

  • Regelbaarheid: continu (traploos) of minstens 3 standen tussen volledig open en gesloten
  • Luchtdicht: in gesloten toestand (tot 50 Pa)
  • Inbraakrisico: mag niet verhogen in open stand

Extra eisen volgens de EPB met betrekking tot toevoerroosters:

  • Insectenwerend
  • Waterwerend in gesloten (150 Pa) en open (20 Pa) stand
  • Plaatsingshoogte: minstens 1,8 m vanaf vloerniveau om tochthinder tegen te gaan