Rookmelders verplicht in alle zelfstandige woningen en kamers voor studenten.

Gepost op 01.10.2014 onder Santens

Sinds 1 januari 2013 moeten er rookmelders geplaatst worden in huurwoningen waarvoor sindsdien een nieuw huurcontract is afgesloten.

"Rookmelders verplicht in studentenkamers" title="Rookmelders verplicht in studentenkamers"

Het Vlaams Parlement heeft op 26 maart 2014 beslist om die verplichting voor studentenhuisvesting uit te breiden tot de bestaande huurcontracten. Elke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor de huisvesting van studenten, moet daardoor op 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een rookmelder.

Voor meer informatie kan u het dossier bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Voor alle andere huurcontracten (dus aan niet-studenten) die dateren van voor 1 januari 2013 blijft de eerder vastgestelde gefaseerde invoering gelden.


 

Meer informatie nodig over rookmelders of andere beveiligingen?

"Logo Santens Automatics" title="Logo Santens Automatics"Logo Santens Automatics
Santens Automatics
Nijverheidskaai 3
9040 Gent
09/228 61 83
info@santensautomatics.be

Bezoek onze demodag op donderdag 30 oktober 2014!

 


Tekst uit het decreet

Aangezien studentenkoten doorgaans niet als hoofdverblijfplaats dienstdoen, verplicht de huidige regelgeving rookmelders niet voor bestaande contracten, enkel voor nieuwe contracten. Weliswaar worden voor de meeste studentenkamers huurcontracten van maar één jaar afgesloten en zullen de meeste van die kamers bijgevolg al op korte termijn aan die verplichting gebonden zijn. Maar ook de veiligheid van studentenkamers die voor een langere tijd zijn verhuurd, moet de decreetgever garanderen. Daar is de installatie van een rookmelder even cruciaal als elders.

Studenten zijn op dit vlak een kwetsbare doelgroep, daar ze vaak in omgevormde oudere woningen huizen. Die woningen zijn niet altijd berekend op dit soort huisvesting. Bovendien hebben studenten niet altijd evenveel aandacht voor hun eigen veiligheid. Een rookmelder kan dan ook letterlijk levens redden.

Dit voorstel van decreet strekt ertoe om vanaf 1 oktober 2014 – de start van het nieuwe academiejaar – elke studentenkamer verplicht te laten uitrusten met een rookmelder.

De loutere goedkeuring van een voorstel van decreet zal nog niet meebrengen dat elke studentenkamer daadwerkelijk over een rookmelder zal beschikken, beseft mevrouw Schryvers. Er zal een degelijke sensibiliseringscampagne nodig zijn ten aanzien van de verhuurders, die uiteraard gebaat zijn bij brandveilige huurhuizen, en van de studenten zelf. Als die de afwezigheid van een rookmelder opmerken, zouden ze moeten vragen en zelfs eisen dat de eigenaar er één plaatst. Het betreft een erg beperkte investering, die de veiligheid drastisch verhoogt.


Bron: Vlaams Parlement