Retourneren

Voor een snelle verwerking van jouw retourverzoek vragen wij onderstaand formulier in te vullen. Op basis van deze gegevens gaat onze binnendienst aan de slag voor jou. Indien je retourverzoek aan de voorwaarden voldoet krijg je spoedig een retourdocument waarmee je je aankoop terug kan inleveren. Lees onze 'voorwaarden voor retour' onder het formulier.


VOORWAARDEN VOOR RETOUR

 1. De klant heeft het recht om goederen te retourneren binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen nadat hij het goed fysiek in bezit heeft gekregen, op voorwaarde dat het goed slechts in die mate werd uitgepakt en, indien nodig, gebruikt om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.
 2. Elke retour moet verplicht worden aangemeld via bovenstaand webformulier. Alle velden aangeduid met een * moeten verplicht worden ingevuld. Onvolledig of onjuist ingevulde velden zorgen ervoor dat een retouraanvraag niet in behandeling kan worden genomen.
 3. De klant kan het retourrecht evenwel niet uitoefenen voor :
  1. Goederen die op aanvraag van de klant zijn besteld (bestelartikelen), dit zijn goederen die zich niet in het reguliere Santens-assortiment bevinden
  2. Eindereeks-artikelen (goederen die het assortiment verlaten)
  3. Maatwerkartikelen
  4. Goederen met beperkte houdbaarheid
 4. De klant heeft na goedkeuring van het retourdepartement een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de retouraanvraag werd goedgekeurd door Santens Groep nv, om ervoor te zorgen dat het goed in kwestie terug in het bezit komt van Santens Groep nv (zie wijze van teruggave).
 5. Het goed moet worden geretourneerd in de originele, volledige, onbeschreven, onbeschadigde en ongebruikte staat. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) het bestelformulier en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden gevoegd. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet, zal Santens Groep nv de prijs van het geretourneerde goed crediteren, verminderd met de hiermee gepaard gaande kosten.
 6. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht liggen bij de klant.
 7. Santens Groep nv is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het goed, als gevolg van het terugzenden ervan.
 8. Mits de klant gebruik heeft gemaakt van het retourrecht overeenkomstig de voorgaande paragrafen, zal Santens Groep nv de door de klant betaalde prijs (met uitzondering van, indien van toepassing, de kosten voor eventuele schade aan het goed) geheel dan wel gedeeltelijk crediteren binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van het goed.
 9. Voorafgaandelijk aan een retour staat de klant ten allen tijde in voor het nazicht van de geleverde goederen of diensten op hun conformiteit, beschadigingen en/of andere zichtbare gebreken. Beschadigingen aan de verpakkingen of de goederen dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst te worden meegedeeld te worden aan Santens Groep nv. Klachten met betrekking tot goederen of diensten die na levering door de klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken te wijten aan de klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen.
 10. Bij bestellingen die toch zonder aanmelding worden geretourneerd (in een winkelvestiging, bij de eerstvolgende bestelling of via de vertegenwoordiger) worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het niet-aangemeld retour sturen van een bestelling/artikel bedragen 30%. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden:
  1. Het bedrag van de retourzending met verrekening van 30% wordt gecrediteerd, als aan de andere voorwaarden is voldaan.
  2. De klant ontvangt de retourzending terug. Wij sturen in dit geval vooraf een factuur voor de verzend- en bewerkingskosten die binnen 10 werkdagen voldaan dient te worden. Indien de factuur niet binnen 10 werkdagen is voldaan zal optie 1 automatisch van kracht gaan.
Laden
Laden